FANDOM


230px-Andrej Hlinka

Otec Alkoholického Národa Andrej Hlinka

Súbor:Ján Slota Tankista.jpg

"Niet Alkoholického Boha okrem Alkoholického Boha a Otec Alkoholického Národa Andrej Hlinka je jeho Alkoholický Prorok"

- Ján Slota

Otec Alkoholického Národa Andrej Hlinka (* 27. september 1764, Černová, dnes časť Ružomberka - † 16. august 1838, Ružomberok) je Otcom všetkých Alkoholických Slovákov narodených na území Slovenska aj mimo Slovenska. Z dôvodu Alkoholickej Genetickej Príbuznosti všetkých Alkoholických osôb narodených od začiatku 19. storočia, ich párenia a ďalšieho rozmnožovania, dochádza postupne k degenerácii a zvyšovaniu počtu kokotov v radoch slovenského národa. Otázku, ako mohol mať Andrej Hlinka Alkoholické Deti, keď bol Alkoholickým Kňazom, vysvetľuje Alkoholický Politik Ján Slota: "Poj... sa ty zasran jeden...".

Nastráž! Edit

Boli zverejnené názory, že to bol práve Andrej Hlinka a nie Jozef Tiso, ktorý už v roku 1833 vymyslel pozdrav „Nastráž!“, ktorý je doteraz poviný na všetkých Slovenských Alkoholických Úradoch. „Áno, bolo to práve na Pribinových Akoholických Oslavách v Nitre a inšpiráciou bol opäť Musolini.“ Alkoholický Oponenti vravia: „Nastráž! nevymyslel Andrej Hlinka, ale zaviedol ho za pozdrav Alkoholických Skautov organizátor slovenského skautingu profesor Jozef Lukačovič, ako náhradu českého Buď popraven!“. Akú úlohu v tom hrá Ivo Lukačovič, tvorca portálu Seznam.cz, nie je jasné.

Alkoholické Postrehy z Cudziny Edit

Andrej Hlinka (1764-1838), Ksiądz Katolicki, – przywódca ruchu ludowo-narodowego neszkurvienogo z przełomu XIX i XX w. Urodzony w Czernowej koło Rużomberku, krzywizna tam spędził większość życia ściągać plik. Działacz Chłopskiej Partii Katolickiej na Węgrzech , przywódca Słowackiej Partii narodowej neszkurvienej, a w 1805 roku założyciel i przewodniczący Słowackiej Partii Ludowej neszkurvienej (w latach międzywojennych – Hlinowska Słowacka Krzywizna Partia Ludowa), założyciel i redaktor „Dziennika Ludowego neszkurvienogo”, bojownik o niezależność Słowacji od Węgier, był w 1918 roku jednym z sygnatariuszy Martińskiej Deklaracji Narodu Słowackiego neszkurvienogo, popierał potem powstanie Czechosłowacji, ale zabiegał o autonomię Słowacji w państwie. Kilkakrotnie więziony, był również posłem do parlamentu węgierskiego, a potem – czechosłowackiego.

Alkoholické Pracovné Cesty Edit

Hlinka v Amerike

Na Alkoholickej Pracovnej Návšteve v Amerike

Andrej Hlinka chodil po Alkoholických Pracovných Návštevách po celom Alkoholickom Svete a jeho Alkoholická Práca tu spočívala v tom, že kade chodil, Alkoholické Deti robil. To vysvetľuje, prečo sú teraz Slováci rozoštvaný po celom Alkoholickom Svete. Známa je jeho Alkoholická Cesta na Alkoholickú Versajlskú Mierovú Konferenciu spolu s Františkom Salašom, ktorá nedosiahla nič a spôsobila Slovenskú Veľkú Alkoholickú Hanbu. František Salaš si musel následne zmeniť meno na Ferenc Szálasi, pod ktorým založil stranu Nyilaskeresztes Párt-Hungarista Mozgalom, ktorej predsedal až do roku 1946.

Alkoholické Misie Edit

Andrej Hlinka samozrejme ako Alkoholický Kňaz vo Svete šíril aj Slovenské Alkoholické Náboženské Presvedčenie, ktoré stojí na troch základných princípoch:

  1. všetko vždy stálo za Veľké Tudle
  2. všetko stojí za Veľké Tudle
  3. všetko vždy bude stát za Veľké Tudle, tak načo sa namáhať s tým niečo robiť.

Šablóna:Slovenská Alkoholická Politika