Google Translate

Z Necyklopédia

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Google Translate je multikultúrna služba od spoločnosti Google a slúži pre nesprávne prekladanie textov do cudzích jazykov. V súčastnosti Google Translate ovláda 90 rôznych svetových jazykov. Službu na Slovensku preslávil prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc., ktorý využíva služby Google Translate pravidelne, k príprave svojich prejavov a prezentácií v anglickom jazyku. V súčastnosti Google Translate podporuje webové prehliadače, aj mobilné telefóny, aj androidy a aj iOS, službu je teda možné používať aj cez mikrovlnku, ak sa Vám ju podarí nejak pripojiť k bezdrôtovej sieti.

[upraviť] Funkcie

Spôsob, akým prekladač Google narába s textom, je porovnateľný s rečou detí, ktoré majú všetky poruchy počnúc dysfázie reči expresívneho typu až po downov syndróm. Princíp prekladu spočíva v preložení textu do angličtiny a z následného preloženia textu do požadovaného jazyka, služba pri tom neovláda gramatiku žiadneho z jazykov(ani samotnej angličtiny). Google Translate zároveň dokáže vytvoriť titulky k filmom tak, aby ste filmu rozumeli čo možno najmenej.

Vtipnou funkciou je preklad vecí, ktoré sa normálne neprekladajú, napríklad latinské názvy živočíchov a rastlín, zemepisné názvy a p. Táto funkcia dokáže urobiť text úplne nepoužiteľným, čo zrejme aj je cieľom programátorov. Slová, ktoré prekladač nevie preložiť, aspoň upraví (napr. zmenou veľkosti začiatočného písmena) alebo nahradí slovami, ktoré sa mu zdajú podobné (napr. zo slova Maledivy urobí slovo Malé, čo síce je hlavné mesto Maledív, ale aj tak...).

[upraviť] Čítanie textu

Služba za vás prečíta napísaný text, používateľ už nemusí ani čítať, prečíta to miesto neho Google. Dokonca je možnosť zvoliť si typ hlasu, prízvuk, a či to má čítať žena alebo muž. Túto službu budú v budúcnosti využívať policajti, ktorí sú analfabeti, aby vám prečítal sumu zo sadzobníka pokút a dôvod prečo Vám pokutu udeľujú.

[upraviť] Neimplementované jazyky

Medzi jazyky, ktoré zatiaľ neboli implementované do Google Translate patria: Východniarčina, Nitránčina, Kreolská Maďarčina, jazyk indiánov Cherokee, Kurdčina, Ahmárčina, Havajčina, Tatárčina, Milan Jurčina, Paštčina, ten jazyk ktorým rozprávali mimozemšťania vo filme Distrcit 9, Kirgizština, Moravská Čeština, Chazarčina, a Chriašteľčina.

Google Translate zatiaľ nevie prekladať text z/do Braillovho písma, ani do morseovky, a ani do egyptských hieroglyfov.

[upraviť] Preklady - ukážka

  • Ak chcete tvojho ja, to bola pravda. (William Shakespeare) - To thine own self, be true.
  • Trochu poznanie je nebezpečná vec. Takže je veľa. (Albert Einstein) - A little knowledge is a dangerous thing. So is a lot.
  • Krupobitie Satana! (Satanisti) - Hail Satan!
  • Lepšie je milovať a stratiť, než mať nikdy nemilovala vôbec. (Sv. Augustín z Hipa) - Better to have loved and lost, than to have never loved at all.
  • Život je ako bonboniéra. Nikdy neviete, čo máte dostaneš. (Forest Gump Mama Foresta Gumpa) - Life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
  • Nutnosť je matka vynálezu. (Platón) - Necessity is the mother of invention.
  • Hovoríš na mňa? (Robert De Niro keď pracoval ako taxikár) - You talking to me?
  • Som nezlyhal, som zistil, 10000 spôsoby, ktoré nefungujú. (Thomas Alva Edison) - I haven’t failed, I’ve found 10,000 ways that don’t work.


[upraviť] Slovenčina - Angličtina - a opäť Slovenčina

  • Krátko sa o možnosti vývinu druhov zmieňuje aj Erasmus Darwin (starý otec Ch. Darwina) v diele Zoonómia (1794 a 1796) (Wikipedia) - Briefly about the possibility of developing the kinds of changes and Erasmus Darwin (grandfather Ch. Darwin) in the work Zoönomia (1794 and 1796). - Stručne o možnosti rozvoja druhov zmien a Erasmus Darwin (starý otec Ch. Darwin), v práci Zoönomia (1794 a 1796).

[upraviť] Pozri tiež