Konšpiračná teória

Z Necyklopédia

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Konšpiračná teória je termín označujúci najväčšie zlo súčasného sveta. Je teória vymyslená na zmätenie úbohého ovčana do takej miery, že tento stráca istotu, čo je tá správna pravda a začína nesprávne voliť.

[upraviť] Definícia pojmu

Konšpirácia znamená sprisahanie, resp. spiknutie, čiže tajnú dohodu medzi dvomi (prvočíslo) alebo viacerými (nečísla od niekoľko až po pokokot) sprisahancami, že urobia niečo zlé. Konšpiračná teória je potom teória založená na predpoklade sprisahania, na predpoklade, že nejakí ľudia sa spikli, aby zorganizovali to, čoho výsledky vidíme.

Ako už z podstaty vyplýva, konšpiračná teória je nezmysel. Všetci vieme, že sprisahania sa nestávajú, že všetky udalosti sa vždy dajú vysvetliť prirodzeným spôsobom. Nástroj, ktorým dokážeme každú konšpiračnú teóriu odhaliť, sa nazýva Occamova britva. Nie je to naozajstná britva, ale len virtuálny nástroj, ktorým z teórie odrežeme všetko nadbytočné, až nám ostane najjednoduchšie vysvetlenie, ktoré je vždy pravdivé.

[upraviť] Príklady

[upraviť] Útok na dvojičky 11.9.2001

Táto nešťastná, zdanlivo záhadná, udalosť je predmetom mnohých konšpiračných teórií. Najrozšírenejšia z nich tvrdí, že šlo o sprisahanie (konšpiráciu) organizácie Al Kajda, ktorej členovia sa spikli, vycvičili sa za pilotov, uniesli dopravné lietadlá a najebali nimi do mrakodrapov zvaných, ktoré sa následne (po pár hodinách) zjebali, čo vyzeralo ako voľný pád. Znie to celkom presvedčivo, ale keďže to predpokladá konšpiráciu dvoch alebo viacerých osôb, nemôže to byť pravda.

Existujú aj ďalšie bláznivé teórie viniace zo zrútenia dvojičiek vládu USA, židov, slobodomurárov a ďalších, snažiace sa vysvetliť rôzne nezrovnalosti, napr. nemožnosť yoho, že by voľajaká Al Srajda dokázala pilotovať lietadlá a zrútiť nimi budovy WC WTC tak, aby jej na to nikto neprišiel. Ale aj tieto teórie obsahujú konšpiráciu a sú teda nepravdivé.

Pravdivé vysvetlenie je jednoduché: Lietadlá narazili do budov náhodou a tie potom náhodou spadli. Všimnime si, že táto teória neobsahuje nijakú konšpiráciu a je teda určite pravdivá. Všetci vieme, že náhody sa stávajú.

[upraviť] Protokoly sionských mudrcov

Ide o dokument, v ktorom židia prezentujú svoj plán na ovládnutie sveta. Oficiálna teória hovorí, že dokument vytvorila cárska polícia aby zdiskreditovala židov. Toto je ale čistá konšpirácia. Tvrdí nám, že niekto sa sprisahal, aby zdiskreditoval národ, ktorý v tých časoch ani nebolo treba príliš diskreditovať, pretože ho kresťanci aj tak nemali radi. Nezmysel.

Sú aj teórie, že dokument je pravý a naozaj popisuje - konšpiráciu židov proti svetu. Keďže aj toto je konšpirácia, opäť ide o nezmysel. Načo by sa niekto sprisahával proti svetu, ktorý je neživou vecou? A prečo by to na seba priznával?

Pravdivé vysvetlenie je jednoduché: Protokoly napísala skupinka ľudí len tak, zo srandy. Možno aj chcela spáchať tie zločiny, ktoré spísala, ale jej členovia boli mäkkí, leniví alebo jednoducho zomreli skôr, ako stihli čokoľvek spáchať. Všetci vieme, že ľudia toho popíšu, a svet sa nezrúti.