FANDOM


Kleimanovej korekcia je súborom techník v teórii správy dochádzky, používaných na dosiahnutie celokorporátneho blaha pomocou aktívneho znižovania firemného salda (tiež aj: zajebávania sa). Kleimanovej korekcia definuje vzťah medzi strateným a virtuálnym pracovným časom, ktorého teoretické množstvo je nekonečno. Korporácie sa vo všeobecnosti snažia znížiť spotrebu virtuálneho času na minimum, pretože zamestnanec počas neho podáva takmer jalový výkon (tzv. HO symetria). V teórii správy dochádzky sú jediné spôsoby porušenia tejto symetrie homooffice a služobná cesta. Pri nich sa jalový výkon javí ako zdanlivý.

"Celý aparát 8hodinoveho pracovného dňa vedie k transformácii časti efektívneho výkonu na zdanlivý"

- Moshe, obchodník s virtuálnym časom

Napríklad, v budove vypukne požiar a zamestnanec sa úspešne evakuuje (teória správy dochádzky s neúspešnou evakuáciou nepočíta). Na konci mesiaca však pracovný čas, ktorý zamestnanec strávil záchranou svojho života korporácii chýba a zamestnca uvrhne do dochádzkovej singularity. Úspešná Kleimanovej korekcia umožňuje zamestnanecovi návrat spoza horizontu mimopracovných udalostí.


Teória Edit

Nech mesiacov je 12 a majú dni:

$ Days \left ( m \right )=DAY\left ( EOMONTH\left ( date,0 \right ) \right ); m \in \left \langle 1;12 \right \rangle \subset N $

Činný výkon zamestnanca za mesiac m je

$ \breve{C}VZZM(z, m) = \sum_{t=0}^{Days\left ( m \right )}\left \| D\left ( t, z \right )PN\left ( t,z \right ) \right \|^2dt $

kde $ D\left ( t, z \right ) $ predstavuje dochádzkovú funkciu zamestnanca $ z $ a PN jeho pracovné nasadenie. ČVZZM sa dá zvýšiť napríklad platom, benefitmi, prípadne tulivakom na pracovisku. K jeho zníženiu naopak dochádza pri kontakte zamestnanca s úrazom, požiarnym poplachom alebo lenivosťou.

Očakávania korporácie sú definované ako:

$ PN(t, z) = 1 = 100\% \sum_{t=0}^{Days(m)}D(t,z)=160* \varpi \left ( z \right ) $

kde $ \varpi\left ( Z \right ) $ predstavuje úvazok zamestnanca $ Z $: $ \varpi \in \left ( 0\%, 100\% \right \rangle $

Stáva sa však však, že očákávania korporácie ostanú nenaplnené. Zamestnanec Z sa tak ocitá v priestore bez útechy, značeného aj $ \lozenge $.

$ \lozenge = \left \{ Z; \sum_{t=0}^{Days\left ( m \right )} D \left ( t,Z \right )< 160* \varpi \left ( Z \right ) \right \} $

V tomto okamihu do hry vstupujú Kleimanovej korekcie, ktoré úbohému zamestnancovi doplnia potrebné koeficienty. Ich suma musí prevyšovať úžitkový deficit zamestnanca, definovaný ako

$ \acute{U}D \left ( z,m \right ) = |160-\sum_{t=0}^{Days\left ( m \right )}D\left ( t,z \right )| $

Teória správy dochádzky rozoznáva tri druhy korekcií

Kleimanovej korekcia prvého druhu Edit

Drobné vyrušenia z pracovneho tempa sa dajú opraviť takzvaným princípom služobného odchodu:

Kleimanovej korekcia1 1

Kleimanovej korekcia1 2

Kleimanovej korekcia druhého druhu Edit

Plánované výpadky a rozsiahlejšie firemné udalosti, ako sú napríklad teambuildingy a poplachy sa korigujú pomocou tzv. plánovača absencií:

Kleimanovej korekcia2 1

Kleimanovej korekcia2 2

Kleimanovej korekcia2 3

Nekanonická Kleimanovej korekcia Edit

Nastáva v okamihu celospoločenského ošialu, napríklad v deň ústavy alebo cez Vianoce. Vtedy sa koriguje nasledovne

Nekanonicka kleimanovej korekcia

See also Edit