FANDOM


Necyklopédia sa riadi Pravidlami slovenského pravopisu a princípom Počuj ako píšeš, s nasledujúcimi výnimkami. Výnimky stále pribúdajú, menia sa a sú prispôsobiteľné, takže je potrebné si ich raz za čas pozrieť a prípadne zmeniť, ako sa Vám bude páčiť.

Rozdielne slováEdit

Niektoré nesprávne slová bežného jazyka sa na Necyklopédii používajú v správnom tvare. Pre bližšie informácie si prečítajte články o jednotlivých výrazoch.

Nesprávny tvar (bežný jazyk) Správny tvar (Necyklopédia)
nepodstatný objekt tudle
veľký nepodst. objekt veľké tudle
malý nepodst. objekt malé tudle
človek ľudo
pred Kristom P.V.T.
fyzika fizyka

Slovesno-podstatný tvar Edit

Niektoré slová je potrebné písať v slovesno-podstatnom tvare.

Nesprávny tvar (bežný jazyk) Správny tvar (Necyklopédia)
kýchnutie kých
sneženie snež
dážď prš
sprdnutie sprd
skopnutie skop
vymazanie výmaz

Prípona -no Edit

K niektorým slovám je potrebné pripájať príponu -ično.

Nesprávny tvar (bežný jazyk) Správny tvar (Necyklopédia)
estetika estetično
krása krásno
optika optično
psychika psychično
vtip vtipno