FANDOM


Necyklopédia je v podstate prvou ozajstnou slobodnou Encyklopédiou. Opiera sa o inteligenciu, vedomosti a bezhraničnú tvorivosť všetkých ľudí. Na rozdiel od Wikipédii, ktorá si namýšľa, že by raz mohla začať našim stránkam konkurovať, má Necyklopédia svoje prísne pravidlá a podmienky na to aby boli v nej zverejňované iba Seriózne články.

Články všeobecne Edit

 • Článok môže byť zaujatý.
 • Majte na pamäti, že článok má mať vtipný, satirický, alebo ironický podtón.
 • Článok má zaujať, má byť duchaplný a nemusí sa opierať o fakty.
 • Článok nemá byť nudný, ale nesnažte sa každým slovom vyvolať u čitateľa smiech.
 • Článok môže mať určitý vzťah k realite, no nemusí byť pravdivý (to len výnimočne), ale článok o veľrybe nemá byť napísaný tak, že po zámene slova „veľryba“ za „myš“ nikto nezbadá rozdiel.
 • Je o téme, ktorá bude vtipná pre širšiu verejnosť, nie pre skupinu ľudí, ktorí „vedia o čo ide“.
 • Bezúčelové používanie hrubých a vulgárnych slov poškodzuje imidž toho, kto ich interpretuje. Znamená to, že v tomto prípade poškodzuje imidž Necyklopédie a nie autora, ktorého falošné meno visí iba kdesi v histórii článku. Primitívne články budú skoro mazané.

wikipedia je kurva a je to tak . založil ju justin bieber tak logicky že je úchilnááá.

Vulgarizmy hovorové slová a obrázky Edit

Necyklopédia je priamočiara. Píšu ju ľudia, ktorí vedia ako je to so skutočnou slovenčinou. Neuznáva pokrytectvo tzv. „spisovnej slovenčiny“. Spisovná slovenčina je iba umelý jazyk, ktorý komunikačne spája regionálne nárečia a komunitné slangy. Je jasné, že skutočné bohatstvo slovenského jazyka je omnoho väčšie. V bežnom živote je vyjadrovacia schopnosť jeho rozvetvenej štruktúry využívaná bežne. Medzi revolučné prvky tejto Encyklopédie patrí, že toleruje tie slová, ktoré sa v skutočnosti používajú. Podvedome tým spája a napomáha porozumeniu medzi obyvateľstvom tohto kúska zeme v srdci Európy. Pravú spisovnú slovenčinu vytvoril L. Štur (Pís ako počuješ).

Hovorové slová Edit

 • Pre udržanie myšlienky a obsahu článku je v článkoch tolerovaná hovorová slovenčina a v kontexte vhodne použité neslušné slová.
 • Článok môže byť napísaný aj v súlade s Pravidlami pravopisu Necyklopédie.

Obrázky v článkoch Edit

 • Články môžu obsahovať primerané množstvo obrázkov, podľa možnosti trochu prekvapivých, s vtipnými komentármi.
 • V potrebnej miere a na potrebnej úrovni sú v článkoch tolerované aj niektoré menej slušné obrázky. Treba si ale uvedomiť, že Necyklopédia si nekladie za cieľ byť pornografickým serverom.

Články o osobnostiach Edit

Najkvalitnejšie články na necyklopédií sú o Ludoch, americkí vedci predpokladajú, že ich počet ešte narastie, preto je teda vhodné venovať pár riadkov k usmerneniu nových, nádejných redaktorov.

 • „Osobnostiam“, ktoré si zakladajú na tom, že sú známe, či dokonca populárne by mali články o nich nastaviť zrkadlo, ktoré by im, alebo čitateľovi mohlo zábavnou formou otvoriť oči vlastnej mienky: Kto vlastne sú. Mali by byť založené na satire a vtipe a nie na vulgárnych a primitívnych osobných útokoch.
 • Rôzne narážky sú zvyčajne účinnejšie, ak sú vtipné. Desať riadkov obvinení prešpikovaných nadávkami, komolením mena a podobnými „duchaplnosťami“ až blúznením väčšinou nikoho nepobavia.
 • Je to človek, čo niečo znamená a jeho existencia má nejakú historickú hodnotu. Napríklad zo slovenských politikov sú to niektoré figúrky, ktorým sa viacero volebných období darí oblbovať väčšie masy voličov, alebo politike zapredali vlastnú dôstojnosť.
 • Korumpované je takmer celé Slovensko. Skorumpovaní majú iba pár dní slávy, čoskoro na nich zabudneme. Pre pobavenie sú zaujímavejší všelijakí ožrani, notorickí klamári a rôzne hysterické indivíduá, ktoré sú všeobecne známe a na tejto projektovej stránke nemusia byť menovaní.
 • Osobnosť nie je váš nový, či starý (ne)priateľ, šéf, spolužiak, miestny úchyl, kolega, šlapka od susedov, či chudera, ktorá vám za toho boha nechce dať...
 • Osobnosťou môže byť byť aj fiktívna postava ako Superman, Spiderman, Cimrman... ide o hlavne kvalitu článku o nej.

Štruktúra (technická stránka článkov) Edit

Článok by mal mať vo svojom základe ucelenú štruktúru:

 • Článok nesmie byť subhaluz, t.j. veľmi krátky článok, nech by šlo o akýkoľvek úžasný vtip.
 • Článok začína úvodným odstavcom, ktorý jednoducho a výstižne popíše danú tému - stačí jedna až niekoľko viet, ale mali by obsahovať nejakú „definíciu“ predmetu článku.
 • Po úvode by mal nasledovať štrukturovaný obsah:
  • odstavce článku (odstavec vytvorí prázdna medzera medzi blokmi textu, t.j. odstavcami)
  • Nadpisy podľa jednotlivých úrovní:
   • == Nadpis prvej úrovne ==
   • === Nadpis druhej úrovne ===
   • ==== Nadpis tretej úrovne ====
   • ===== Nadpis štvrtej úrovne =====
  • Vyhýbajte sa pridlhým nadpisom typu "stokilové Jančiho Slotovo kladivo zabudnuté na námestí". Takéto rarity nikto nevyhľadáva.
 • Článok musí primerane dlhý, t.j. mal by mať ucelený obsah.
 • Tučné písmo používajte iba v úvodnom odstavci na zvýraznenie slova z názvu článku. V texte obsahu článku používajte Tučné písmo a Kurzívu iba v opodstanených prípadoch.
 • Článok musí obsahovať odkazy [[wikilinky]] na ostatné články slovenskej Necyklopédie.
 • Článok môže obsahovať vtipné vsuvky.
 • Na konci by mal byť článok zaradený do kategórie príbuzných článkov.
 • V prípade, že sa na sesterských Necyklópédiach nachádza podobný článok, treba za kategórie pridať tzv. interwiki na tento článok. V prípade českej Necyklopedie je to napríklad odkaz: cs:Seriozní článek. [1]
 • Nikdy nepridávajte do článkov odkazy na iné internetové stránky. Je to spam. Necyklopédia nie je linkfarmou, t.j. katalógom internetu.

Hlasovania o serióznych článkoch Edit