FANDOM


Optimism

V tomto štádiu pomáha už len drastická liečba.

Optimist

Optimisti, pesimisti a realisti si navzájom lezú na nervy. Aby sa mohli navzájom vyhýbať, boli pre verejné priestory zavedené známe symboly.

"Murphy bol optimista"

- O'Toole - komentár k Murphyho zákonom

"Nielen optimista, bol beznádejný romantik."

- Jones - doplnok k O'Tooleovmu komentáru

"Optimista si myslí, že toto je najlepší zo všetkých vesmírov. Pesimista to vie."

- Oppenheimerovo pozorovanie

"Pesimista je len dobre informovaný optimista."

- neznámy autor

"Ak je tvoj pohár naplnený iba do polovice, tak je to preto, lebo si menej smädný."

- Winston Churchill o optimizme

Optimista je ľudo trpiaci optimizmom, čo je stredne ťažká psychiatrická diagnóza označujúca ľuda, ktorý si buď myslí, že je a bude dobre , alebo nakoniec bude dobre. Ide o človeka úplne odtrhnutého od reality, avšak pre jednotlivca nie príliš nebezpečného. Optimisti sú však, popri pesimistoch a negtivistoch hlavnou príčinou hospodárskych kríz, vojen, zlých vlád a ďalších katastrof.

Bird hand
>>Pozor, cieľom tohto článku je urobiť z vás pesimistov!<<


Základné východiská Edit

Základnou premisou bude pre nás pravidlo "dobre už bolo". Z toho vyplýva, že normálny ľudo nebude zbytočne tvrdiť, že mu dobre je. "Dobre" je, samozrejme, subjektívny pojem. Nebudeme teda vyvracať, že niekto sa momentálne dobre cíti. V takomto prípade je však na mieste sa báť, že sa to čo nevidieť skončí. A o čo lepšie nám je teraz, o to horšie sa nám to bude zdať v budúcnosti. Takže sa naozaj nedá nájsť nijaký rozumný dôvod byť optimistom.

Vplyv optimizmu na krízy Edit

Optimisti si berú pôžičky v nádeji, že ich splatia, keď bude lepšie. Optimistické banky im požičiavajú, lebo veria, že im ich splatia. Optimistickí politici si myslia, že v ansámbli je niekto, kto na rozdiel od nich vie, čo má robiť. A veria v nového človeka, ktorý bude disciplinovane makať pre blaho štátu. Popri tom všetko reálni politici sú optimisti, lebo idú na vec vo viere, že sa nahrabú.

Príznaky optimizmu Edit

"Zatiaľ je to dobré..."

- Vin - o chlapovi padajúcom z mrakodrapu

Existuje nekonečne veľa príznakov optimizmu (každý optimizmus je nemiestny), preto len pár príkladov:

  • považovanie poloprádzneho pohára za poloplný
  • účasť na akýchkoľvek voľbách
  • zobranie si pôžičky
  • prejdenie cez ulicu
  • prečítanie si podmienok záruky výrobku

Liečba optimizmu Edit

Väčšinou pre úspešnú liečbu bohato postačí čas. Každý z vyššie uvedených príznakov sa časom zmení na účinný liek proti optimizmu. Pre urýchlenie liečby môže pomôcť:

  • začať pozerať správy
  • sledovať politiku aj po voľbách
  • zasadiť zemiaky v Letanovciach
  • žiť