Piešťanská pristávacia plocha

Z Necyklopédia

Prejsť na: navigácia, hľadanie
PPP Piešťany

Mapa PPP Piešťany. Červenou farbou sú vyznačené pristávacie dráhy, čierne sú terminály T1 (dole) a T2 (hore).

Piešťanská pristávacia plocha, skrátene aj PPP je je utajená pristávacia plocha pre mimozemské lode v centre Piešťan. Jej existenciu nedávno potvrdila aj uznávaná odborníčka na mimozemšťanov, veštica Lumina. Je súčasťou Piešťansko-Prešovskej pristávacej plochy (PPPP).

[upraviť] Poloha

Pristávacia plocha sa nachádza priamo v západnej časti historického centra mesta Piešťany, asi 3 km južne od piešťanského letiska. Má dve dráhy, vzletovú a pristávaciu.

[upraviť] Terminál T1

[upraviť] Názov

Terminál T1 pre civilných pasažierov z planéty Zem a Láska sa rozprestiera na križovatke Teplickej a Nitrianskej ulice a nesie poetický názov Aupark. Tento objekt nesie názov podľa bývalého parku, ktorý stal na jeho mieste. Pri klčovaní stromov, ktoré tu stáli pred Auparkom, sa stalo niekoľko nehôd. Najprv si robotník Jozef H. zasekol sekerou do prstu, načo skríkol Au!.

Oveľa závažnejšia nehoda sa stala o pár dní na to, keď sa robotníkovi Milanovi M. vyšmykla motorová píla a nešťastnou náhodou mu odfikla jeho prirodzenie (gule nikto nikdy nenašiel). Keďže aj pri tejto príležitosti vykríkol robotník známe Au!, rozhodli sa vedúci predstavitelia Ligy s mesačným znamením, že to je znamenie, nesmú to nechať bez povšimnutia a premenovali terminál alias obchodné centrum z pôvodného názvu Dom služieb na Aupark, a takýto názov nesie dodnes.

Ufo

Rolls R-UFO, jedno z najčastejších ÚF používaných pri preprave cestujúcich na PPP.

[upraviť] Služby

Terminál T1 bol uvedený do prevádzky 29. apríla 2010 (to je prvočíslo), a predstavuje pre všetkých zemských aj mimozemských návštevníkov veľký luxus. Nachádza sa tu fínska aj rómska sauna (špeciálny variant pre pasažierov, ktorí túžia byť pri pobyte v saune okradnutí). Pre menších pasažierov je možnosť navštíviť detský kútik, ktorý poskytuje okrem iného aj jazdu na živom ufónovi či priamy prenos najnovších dielov rozprávky Šípková ufónka.

[upraviť] Terminál T2

Nákladný terminál T2 , ktorý sa nachádza v severnej časti Winterovej ulice, nesie krycí názov Kolonáda. Narozdiel od T-1ky bol vybudovaný už na prelome 50.-60. rokov 20. storočia P.V.T.. Zaujímavosťou je, že počas celej jeho existencie ešte za komnistického štátu nikto neodhalil jeho pravý účel, považovali ho len za kolonádu s vežiakmi nad ňou.

[upraviť] Diskusia

Už od začiatku výstavby panovala okolo nej polemika ohľadne názvu samotnej pristávacej ploche. Kým radikálne krídlo Ligy s mesačným znamením chcelo PPP nazvať po nekorunovanej kráľovnej veštkýň Lumine, konzervatívne hlasy presadzovali, aby sa plocha volala jednoducho iba „Piešťanská pristávacia plocha“. Nakoniec sa oba názory predbežne zamietli, keď sa ozval Aštar Šeran s návrhom, pomenovať PPP po majstrovi Yodovi.

Tento návrh však rezolútne zavrhla spoločnosť Raptor c.c.s.c., ktorá ako jedna z mála inštitúcií už od počiatku vedela o pripravovanom mimozemskom projekte a považovala ho za nevítanú konkurenciu pre firemné Medzinárodné letisko Spachtoša Konečného, ktoré sa nachádza na severnom okraji mesta, iba asi 2 km od PPP. Z týchto dôvodov nakoniec PPP ostala iba PPP.

Na druhej strane „PPP“ rezonuje aj v spisovnej a hovorovej slovenčine, zľudovelo a stalo sa obľúbeným pre pomenovanie iných aj nepiešťanských systémov na pranie peňazí.

[upraviť] Video

Pracovníkom Necyklopédie sa podarilo od Luminy získať video, v ktorom nepriamo potvrdzuje existenciu PPP.

Numerologička Lumina z planéty Láska03:47

Numerologička Lumina z planéty Láska.mp4

[upraviť] Pozri aj