Retardér

Z Necyklopédia

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Retardér väčšina vodičov definuje ako "úplne zbytočnú vec uprostred cesty".

Retarder

Umelo vybudovaný poloobjazdný hrb

Bird hand
>>Nie je retard ako retard<<


[upraviť] Pôvod slova

Isté je, že názov je odvodený od slova retardovaný, vedú sa však spory o to, kto je tým retardovaným:

 • jedna skupina tvrdí, že retardovaná je každá osoba, ktorá prejde cez retardér, a to v dôsledku pôsobenia silných otrasov na mozog pri prejazde
 • druhá skupina tvrdí, že retardácia nie je dôsledkom, ale naopak príčinou jazdy cez retardér, pretože len duševne chorý by jazdil cez takúto prekážku, keď môže zvoliť inú ďaleko lepšiu trasu
 • tretia (nejpočetnejšia) skupina sa prikláňa k názoru, že názov má spojitosť s osobou, ktorá tento dopravný prvok vymyslela, potažmo umiestila.

[upraviť] Delenie

[upraviť] Podľa koeficientu retardácie

Retardéry klasifikujeme predovšetkým na základe koeficientu retardácie R, ktorý vypočítame:

R=h_r-h_o

h_r ... nadmorská výška funkčnej plochy retardéra
h_o ... nadmorská výška cesty v tesnom okolí retardéra

 • retardéry s kladným koeficientom retardácie
  • R < 2 cm ... mikrohrčka (ideálny stav, blahoprajeme, skvelá voľba trasy)
  • 2 cm < R < 5 cm ... hrboľ (eště ujde, pokiaľ zrovna nejete/nepijete/nevylučujete)
  • 5 cm < R < 10 cm ... normálny hrb (doporučujeme znížit rýchlosť)
  • 10 cm < R < 50 cm ... megahrb (doporučujeme vymeniť vozidlo za terénne)
  • 50 cm < R < 100 cm ... Kyklopove oko (určite vymeňte vozidlo za také, ktoré vie tento typ retardéra prekonať, prípadne zrovnať so zemou)
  • 100 cm < R ... obvykle sa už neoznačuje ako retardér, ale ako plot, val, hradby alebo zastavovacia stena podľa konkrétneho materiálu a prevedenia
 • retardéry so záporným koeficientom retardácie (niektorí ich nepovažujú za retardéry v pravom slova zmyslu, ale pre úplnosť ich tu tiež uvedieme)
  • -2 cm < R ... dierka (netreba sa zaťažovať, bežná veľkosť)
  • -5 cm < R < -2 cm ... jamka (trošku to drgne, inak nič)
  • -10 cm < R < -5 cm ... otvor (len silné osobnosti vydržia bez nadávania)
  • -50 cm < R < -10 cm ... pekná diera (po prejazde skontrolujte, či ste nenechali na mieste časť vozidla)
  • -100 cm < R < -50 cm ... zákop (riziko uviaznutia)
  • R < -100 cm ... kráter (ste ešte stále na ceste ?)

[upraviť] Podľa pôvodu

Vytlk

Kráter - bežný úkaz na slovenských cestách

 • umelo vybudované (poznáme podľa žlto-čiernych pruhov, niekdy aj varovného dopravného značenia, ktoré býva v letných mesiacoch maskované vetvami, v zimných mesiacoch snehom)
  • umelo vybudované s prechodom pre chodcov (vychádza z jednoduchej myšlienky, že vodič, ktorý venuje pozornosť nájazdu na retardér, ľahšie prehliadne chodca, čo vedie k väčšej srande v cestnej premávke)
 • prirodzené (vozovka kopíruje podklad, ktorý pred jej položením z úsporných dôvodov nikto nevyrovnal)
 • dočasné-náhodné, ktoré sú vytvárané vypadávaním nákladu či osôb na vozovku, často tiež zrážkou so zverou
Retarder1

Toto nie je retardér, to to je retard

Pretože inštalácia retardérov je nákladná, používa sa v poslednej dobe často aj retardér siaty, najčastejšie so záporným koeficientom retardácie. Trik spočívá v tom, že sa už pri budovaní cesty pridajú do asfaltu semienka retardéru, takže za niekoľko rokov (niekedy aj mesiacov, podľa kvality a skúseností firmy, ktorá pokládku prevádza) je vozovka pokrytá malými retardérikmi. Prejazdom vozidiel potom tieto krpce rastú a silnejú. Akonáhle tieto dosiahnu dospelosti, nasleduje žatva (úsek je z nepochopiteľných dôvodov označený dopravnou značkou "Musíme to opraviť") a celý proces môže začať nanovo. Je však nutné ustrážiť dávkovaie semienok, aby to nedopadlo ako na starej ceste Senec - Bratislava.

[upraviť] Podľa rozlohy

 • objazdné ich rozmery dovoľujú šikovnejším vodičom, aby sa im úplne vyhli bez vybehnutia mimo vozovku
 • poloobjazdné ich rozmery dovoľujú šikovnejším vodičom, aby sa im vyhli aspoň niektorým kolesom (rezervu neberieme do úvahy), často sa kombinujú s kanálom
 • neobjazdné, ktoré proste siahajú od jednej krajnice po druhú a nepomôže Vám nič

[upraviť] Účel

Retarder2

Po prejazde retardérom

Prínos retardéru je hneď niekoľkonásobný:

 1. zvyšuje se opotrebenie niektorých súčiastok vozidiel (viz. obrázok vpravo), z čoho plynú väčšie zisky autoservisov
 2. v prípade mikrospánku slúži retardér k prebudeniu vodiča (jeho vozidlo by inak dopadlo ako na obrázku vpravo)
 3. skúsení vodiči naopak využívajú húpavý pohyb k uspaniu prepravovaného decka (na manželky to väčšinou nefunguje), takže dieťa počas cesty nedemoluje vozidlo, ktoré by inak dopadlo ako na obrázku vpravo
 4. pre šťastné prežitie prejazdu je nutné spomaliť vozidlo, cestujúci má vtedy dostatok času na to, aby sa pokochal okolím (napríklad zaparkovanými vrakmi vozidiel, ako je to na obrázku vpravo)
 5. vhodne umiestneným retardérom je možné obmedziť vjazd určitých vozidiel do danej lokality, a to omnoho účinnejšie, než bežným dopravným značením (najmä vozidiel v zlom technickom stave - podobne, ako to na obrázku vpravo)

[upraviť] Výskyt

Retardéry sú všade. Naivné rozprávky, že by hustota výskytu mohla súvisieť s triedou alebo významom cesty, si nechajte pre malé deti. Umelo postavené retardéry nájdeme najčastejšie v kludných štvrtiach miest a dedín, aby si ich obyvatelia pri prudkom brzdení a následnej akcelerácii vozidiel tiež prišli na svoje. Prípadné nadávky vodičov rozoberať nebudeme.

[upraviť] Svetlé zajtrajšky

V oblasti retardérov je stále čo zlepšovať, uvažuje sa napríklad o umiestenie umelého retardéru na kruhový objazd, takže by bolo možné vychutnať si prejazd opakovane bez zbytočného otáčania alebo cúvania. Toto riešenie však nesie isté riziká, v prípade poruchy volantu napríklad hrozí, že z tejto situácie cestujúci vyviazne v totálne retardovanom stave.


[upraviť] Psychické retardéry

Pre pribrzdenie hyperaktívnych jedincov sa používajú retardéry na báze chémie. Populárny je napr. leopoldovský magorák, ale v núdzi pomôže akýkoľvek alkohol, makový odvar alebo rana do hlavy.