Stroj času

Z Necyklopédia

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Stroj času je stroj, ktorý umožňuje buď cestovanie v čase, alebo vyrába čas. Niekedy aj oboje. Strojom času nie sú napríklad hodinky, tie sú iba jeho primitívne meradlá. Verejnosť si, pod vplyvom sci-fi románov, predstavuje, že stroj času musí byť zložitý. Pravdou však je, že tak ako je strojom páka alebo kladka, gilotína, či šibenica, existujú aj jednoduché stroje na výrobu času a cestovanie v ňom.

Jazykovedný ústav Gustáva Husáka zatiaľ nevydal konečné stanovisko, či je možné za stroj času považovať aj zariadenie, ktoré čas spotrebúva. Vedecké konzílium Necyklopédie, sa zhoduje, že jazykovedci aj tak nemajú čo do toho kecať, lebo do tejto sféry patria napríklad aj rôzne živočíchy, ako napríklad v prírode hojne sa vyskytujúci časožer plazivý, či aj technické vynálezy, ako napríklad bežný smrťfón.

[upraviť] Stroje na výrobu času

Rozsiahle experimenty preukázali, že čas je omnoho ľahšie spotrebovať, než vyrobiť. Napriek tomu však okolo nás vidíme veľké množstvo času (naschvál sa vyhýbame subjektívnemu hodnoteniu, či ho je primálo, alebo priveľa), ktorý nejako musel vzniknúť. Pokiaľ ho nikto nevyrába, tak musí vznikať len tak. Napriek pomalému napredovaniu výskumu, ľudstvo už dnes má niekoľko jednoduchých strojov, ktoré sú schopné vyrobiť vyrobiť nejaký ten čas navyše.

[upraviť] Basa

Basa je pomerne jednoduché zariadenie pozostávajúce zo stien, mreží, dverí, zámkov a dozorcov. Ak do tohto zariadenia umiestnime ľuda (zväčša nedobrovoľne), tento zrazu zistí, že má omnoho viac času ako mal predtým. Niektorí vedci namietajú, že basa nie postačujúcim zariadením a že k výrobe času dochádza až keď basu skombinujeme zo súdom.

K tomtuot druhu patrí aj hudobný nástroj, basa, ktorý má skôr opačný efekt. Zistilo sa totiž, že je úplne zbytočný, lebo ísť na hudobný koncert, kde hrá iba jedna basa, je úplná strata času... vydržia na ňom iba zdatní, respektíve hluchí jedinci.

[upraviť] Kasárne

Ide(šlo) o zariadenie podobné base. Taktiež obsahuje(valo) nejaké steny, občas aj mreže, ale najmä plot, rampu a stráženú bránu. Popri výrobe času navyše (rok alebo dva roky, podľa hodnosti) tu dochádza(lo) aj k zaujímavému fenoménu - zhmotneniu nadbytočného času. Čas sa zhmotňoval do podoby metra, ale aj šatňových bločkov a podobných predmetov. Existovala tu metafyzická súvislosť s číslom.

[upraviť] Stroje na cestovanie v čase

[upraviť] Alkohol

Alkohol umožňuje cestovanie v čase oboma smermi. Keď sa alkoholik dnes ráno napije, vzápätí skonštatuje, že sa už zase nachádza v rovnakom bode ako včera. Známe sú však aj pozorovania, že sa alkoholik premiestni do budúcnosti („Boha, to už je nedeľa poobede?“). Alkohol je teda strojom dosť nespoľahlivým, čo je spôsobené tým, že v ňom tekuté súčasti prevládajú nad súčasťami pevnými a pohyblivými. Druhou verziou vplyvu alkoholu sú prestupy do dymenzie časoprietoru, ktorý má názov okno. Tento alkoholom generovaný výsek života, zostáva pre preživšieho veľkou neznámou a je jedným z jednoduchých spôsobov pre zážitkovú turistiku v čase.

Pozn.: Vedci sa stále prú, či je alkohol možné označiť za stroj.

[upraviť] Stolička

Stolička je jednoduchý stroj na cestovanie v čase smerom dopredu. Stačí si sadnúť a môžeme na hodinách pozorovať, že sa naozaj pohybujeme časom, a to vpred. Správy o cestovaní časom naspäť pomocou stoličky sa zatiaľ nepotvrdili (je tu podozrenie na kontamináciu pokusu alkoholom).

[upraviť] Posteľ

Ide o podobný stroj ako je stolička, umožňuje však aj skokovité premiestnenie (zvyčajne len) o jeden kalendárny deň napred. Ak si do nej subjekt ľahne a zaspí, väčšinou po prebudení zistí, že dátum sa zmenil (smerom vpred). Je zaujímavé, že aj kombinácia s alkoholom dáva podobné výsledky, akurát orientácia v dátumoch býva náročnejšia (tzv. rozostrenie času).

Pri experimentoch s posteľou bol pozorovaný aj náznak možnosti cestovania časom naspäť. Subjekt sa prebudil a zistil, že ešte nie je sobota, ako dúfal, ale len piatok. Je však možné, že ide len o spomalenie času, nie úplné cestovanie späť.